Індустріальний район. Дошкільний навчальний заклад ( ясла - садок) № 297 Дніпровської міської ради

 


 

редакції  наказу Міністерства  фінансів України

04 12 2015 № 1118)

Затверджений у сумі:

Три мільйона п'ятсот сорок чотири тисячі

триста сорок два гривні 00 коп ( 3544 342,00грн)

Начальник  управління освіти

департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської  ради

                                О.В.Марусов

                                 10.02.2017

             

КОШТОРИС на 2017 рік

265100 Комунальний заклад освіти " Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №297" Дніпровської міської ради 

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м Дніпра)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) * 1011010 Дошкільна освіта 

 

найменування   

код

усього на рік

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

Надходження – усього

 Х

3098338,00

4446004,00

3544342,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

Х

3098338,00

Х

 3098338,00

Надходження коштів із спеціального  фонду бюджету, у тому числі :

х

х

4446004,00

4446004,00

-Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

Х

 

0,00

( розписати за підгрупами)

 

Х

   

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

Х

0

0,00

( розписати за підгрупами)

       

Інші надходження, у тому числі:

 

Х

   

Інші доходи              ( розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

Х

   

Фінансування           ( розписати за кодами класифікації доходів бюджету) за типом боргового зобов’язання

 

Х

 

 0,00

Повернення кредитів до бюджету( розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування  бюджету, класифікації кредитування бюджету 

 

Х

0

 

 

 найменування   

код

усього на рік

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

Видатки та надання кредитів – усього

Х

3098 338, 00

446004,00

3544342,00

Поточні видатки

2000

3098 338, 00

446004,00

3544342,00

Оплата праці

2110

2040120,00

0,00

2040120,00

Заробітна плата

2111

2040120,00

0,00

2040120,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0,00

0,00

0,00

Нарахування на оплату праці

212

448 826,00

0,00

448 826,00

Використання товарів і послуг

2200

608037,00

446004,00

1054041,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

1545,00

0,00

1545,00

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

1116,00

0,00

1116,00

Продукти харчування

2230

316481,00

446004,00

762485,00

Оплата послуг ( крім комунальних)

2240

28605,00

0,00

28605,00

Видатки та відрядження

2250

42,00

0,00

42,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

0,00

0,00

0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

259488,00

0,00

259488,00

Оплата теплопостачання

2271

165668,00

0,00

165668,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

24925,00

0,00

24925,00

Оплата електроенергії

2273

68895,00

0,00

68895,00

Оплата природного газу

2274

0,00

0,00

0,00

Оплата інших енергоносіїв

2275

0,00

0,00

0,00

Оплата енергосервісу

2276

0,00

0,00

0,00

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

760,00

0.00

760 00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм___________

2281

0.00

0 00

0 00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов'язань Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2282

2400

2410

760,00

 

000

_______________ оо

0.00 0 00

_______  760,00

0.00

0.00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0.00

0.00

0 00

Поточні трансферти

2600

0.00

0.00

0.00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0.00

0.00

0.00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

0.00

000

0.00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

000

0.00

0.00

Соціальне забезпечення

2700

690,00

0.00

690,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

0.00

0.00

0.00

Стипендії

2720

0.00

0.00

0.00

Інші виплати населенню

2730

690,00

0.00

690,00

інші поточні видатки

2800

665,00

000

665,00

Капітальні видатки

3000

0.00

0.00

0.00

Придбання основного капіталу

3100

0.00

0.00

0.00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0.00

0.00

0.00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0.00

0.00

0.00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0.00

0.00

0.00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

0.00

0.00

0.00

Капітальний ремонт

3130

0.00

0.00

0.00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

0.00

0.00

0.00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0.00

0.00

0.00

Реконструкція та реставрація

3140

0.00

0.00

0.00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

0.00

0.00

0.00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

0.00

0.00

0.00

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

0.00

0.00

0.00

Створення державних запасів і резервів

3150

0.00

0.00

0.00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

0.00

0.00

0.00

Капітальні трансферти

3200

0.00

0.00

0.00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0.00

0.00

0.00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

0.00

0.00

0.00

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

0.00

0.00

0.00

Капітальні трансферти населенню

3240

0.00

0.00

000

Надання внутрішніх кредитів

4110

0.00

0.00

0.00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0.00

0.00

0.00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0.00

0.00

0.00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0.00

000

0.00

Надання зовнішніх кредитів

4210

0.00

0.00

0.00

Нерозподілені видатки

9000

0.00

0.00

000

 

ідпис) (ініціали і прізвище)

В.п. Матвієнко

 

 

 

 

 

(підпис) (ініціали і прізвище)

 

С.В. Єрошкіна

Керівник

(посада)

Начальник відділу ЦБ Індустріального району

(посада)

___________________ 10..02.2017_______________

(число, місяць, рік)

М.П ***

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо •становлені призначення у державному бюджеті.

 

 

 фінансовий звіт  2017 року

  Інформація витрат щодо загального фонду  за 12 місяців 2017 року  
  КЗО ДНЗ (ясла садок) №297 ДМР  
               
КЕКВ Найменування Сума бюджет Сума спецфонд  
2111 Заробітна плата 1 828 983,20    
2120 Нарахування на оплату праці 411 691,30    
2210 Придбання господарчих товарів 854,49    
2220 Медикаменти 552,87    
2230 Продукти харчування 251 280,26 357490,28  
2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 4 375,50    
  Вивіз твердих побутових відходів       4 375,50    
2271 Оплата теплопостачання 222 813,75    
2272 Оплата водопостачання та відовідведення       30 031,07    
2273 Оплата електроенергії 72 406,16    
               

 

 

 

Благодійна допомога

 

 

 

 

 

 99694  з яких

 

 

– охорона 6615грн

 

миючі,дезінфікуючі , електролампи  - 19233

 

 

лабораторні дослідження – 1824

 

 

лікарські засоби та обладнання  в медичний кабінет ( ліки, електронні термометри, кушетка) – 2981

 

 

протипожежні заходи ( перезарядка вогнегасників,повірка гідранта,страхування пожежної дружини)-2427

 

 

поточний ремонт пральні – 2615

 

 

поточний ремонт підлоги групи №6 -2432

 

 

поточний ремонт вхідних  дверей ( групи раннього віку) – 10360

придбання пральної машини б|у – 2500

 

 

хозтовари ( фарба, клей, цемент, шпаклівка, дюбеля, шурупа, диски, труби ПВХ, шпалери, ганчірки, інвентар для прибирання території, приміщень, канали, кабелі, розетки,   цегла, килимові покриття, дошки, шифер, пісок,тощо) – 25786

 

 

 

канцтовари, методична література , послуги ксерокса, обслуговування  принтера, послуги Інтернету, призи для конкурсів, атрибути для фізкультурних занять, демонстраційний матеріал , тощо – 22885

 

 

КОШТОРИС

на 2018 рік

26510075 Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №297" Дніпровської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_____________________________ м .Дніпра_____________________________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)__________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради               

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )

(грн)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний

Фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

3 536 121,00

Г 0,00

3 536 121,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

3 536 121,00

X

3 536 121,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

0,00

0,00

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0,00

0,00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0,00

0,00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

0,00

0,00

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

X

**

**

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

3 536 121,00

0,00

3 536 121,00

Поточні видатки

2000

3 536 121,00

0,00

3 536 121,00

Оплата праці

2110

1 945 811,00

0,00

1 945 811,00

Заробітна плата

2111

1 945 811,00

0,00

1 945 811,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0,00

0,00

0,00

Нарахування на оплату праці

2120

428 078,00

0,00

428 078,00

Використання товарів і послуг

2200

1 162 232,00

0,00

1 162 232,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

0,00

0,00

0,00

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

0,00

0,00

0,00

Продукти харчування

2230

732 141,00

0,00

732 141,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

0,00

0,00

0,00

Видатки на відрядження

2250

0,00

0,00

0,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

0,00

0,00

0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

430 091,00

0,00

430 091,00

Оплата теплопостачання

2271

326 967,00

0,00

326 967,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

24 109,00

0,00

24 109,00

Оплата електроенергії

2273

79 015,00

0,00

79 015,00

Оплата природного газу

2274

0,00

0,00

0,00

Оплата інших енергоносіїв

2275

0,00

0,00

0,00

Оплата енергосервісу

2276

0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

0,00

0,00

0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

0,00

0,00

0,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0,00

0,00

0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

0,00

0,00

0,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти

2600

0,00

0,00

0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

0,00

0,00

0,00

Соціальне забезпечення

2700

0,00

0,00

0,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

0,00

0,00

0,00

Стипендії

2720

0,00

0,00

0,00

Інші виплати населенню

2730

0,00

0,00

0,00

Інші поточні видатки

2800

0,00

0,00

0,00

Капітальні видатки

3000

0,00

0,00

0,00

Придбання основного капіталу

3100

0,00

0,00

0,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт

3130

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація

3140

0,00

0,00

0,00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

0,00

0,00

0,00

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

0,00

0,00

0,00

Створення державних запасів і резервів

3150

0,00

0,00

0,00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти

3200

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти населенню

3240

0,00

0,00

0,00

Надання внутрішніх кредитів

4110

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0,00

0,00

0,00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0,00

0,00

0,00

Надання зовнішніх кредитів

4210

0,00

0,00

0,00

Нерозподілені видатки

9000

0,00

0,00

0,00

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

0,00

0,00

0,00

Оплата енергосервісу

2276

0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

0,00

0,00

0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

0,00

0,00

0,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0,00

0,00

0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

0,00

0,00

0,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти

2600

0,00

0,00

0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

0,00

0,00

0,00

Соціальне забезпечення

2700

0,00

0,00

0,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

0,00

0,00

0,00

Стипендії

2720

0,00

0,00

0,00

Інші виплати населенню

2730

0,00

0,00

0,00

Інші поточні видатки

2800

0,00

0,00

0,00

Капітальні видатки

3000

0,00

0,00

0,00

Придбання основного капіталу

3100

0,00

0,00

0,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт

3130

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація

3140

0,00

0,00

0,00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

0,00

0,00

0,00

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

0,00

0,00

0,00

Створення державних запасів і резервів

3150

0,00

0,00

0,00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти

3200

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти населенню

3240

0,00

0,00

0,00

Надання внутрішніх кредитів

4110

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0,00

0,00

0,00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0,00

0,00

0,00

Надання зовнішніх кредитів

4210

0,00

0,00

0,00

Нерозподілені видатки

9000

0,00

0,00

0,00

 

  

 

 

 

Новини

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія