Індустріальний район. Дошкільний навчальний заклад ( ясла - садок) № 297 Дніпровської міської ради

 

відкритий доступ робочий навчальний план

   ПОГОДЖЕНО:                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Начальник управління освіти                                Завідувач Комунального закладу освіти

департаменту гуманітарної політики                   «Дошкільний навчальний заклад

Дніпровської міської ради                                      (ясла – садок) № 297»

_______________ С. Б. Баляй                                Дніпровської міської ради

«____»_____________2017 р.                                ___________ С.В.Єрошкіна

«____»_____________2017 р

 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                    Схвалено:

                                                                                                    Рішення педагогічної ради

                                                                                                    Протокол №1« 29 »серпня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 297»

Дніпровської міської ради

 на 2017/2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2017

 

 

 

Зміст

 

Розділ I. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу № 297

за 2016-2017 навчальний рік  та завдання на наступний 2017-2018 навчальний    рік

Розділ ІІ. Методична робота з кадрами                 

Розділ III. Робота методичного кабінету                                

Розділ IV. Організаційно-педагогічна робота                                                         

Розділ V. Адміністративно-господарська діяльність                                                                        

Розділ VI. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

Розділ VII. Додатки

Додаток 1. План роботи ДНЗ на літній оздоровчий період

 

Додаток 2. План-графік свят та розваг, театральних дійств

Додаток 3. План роботи гуртків

Додаток 4. План спільної роботи ДНЗ та ЗСШ

Додаток 5. План заходів щодо охорони життя та безпеки жєиттєдіяльості дітей

Додаток 6. План заходів щодо охорони дитинства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 297

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  ТА ЗАВДАННЯ

НА НАСТУПНИЙ 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ    РІК

 

             Комунальний заклад освіти « Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок) № 297» Дніпровської міської ради введено в експлуатацію у1974р.

Адреса: м. Дніпро, пр..Петра Калнишевського, 34-в. Дошкільний навчальний  заклад  було передано  у комунальну власність міста  рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради від 18.06.03  №22/10 реєстраційний № 10731360. Станом на 01.09.2017 у закладі функціонує  6 груп: 2 групи  раннього віку та 4 групи дошкільного віку. Нормативна потужність 110 місць, дітей за списком  205. 

№з/п

Відомості

Показники

1.

 

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

Мовний режим

 

 

 

Кількість груп усього

            раннього віку

           дошкільного віку

Кількість вихованців

Кількість педагогічних працівників, з них:

завідувач

вихователь – методист

практичний психолог

музичний керівник

вихователі

Має статус україномовного закладу

 

6

2

4

205

 

15

1

1

1

1

12

У 2016-2017 навчальному році функціонувало 6 вікових груп: 5 груп з 10,5 годинним перебуванням дітей та 1 група з 12-ти годинним режимом перебування дітей.       

Територія закладу має огорожу та захисну смугу зелених насаджень. Прилегла територія утримується в належному стані.На території  дошкільного навчального закладу  передбачено такі функціональні зони: групові  майданчики, спортивно-ігрова, господарська. Зони розмежовані  зеленою огорожею. Кожна вікова група має окремий ізольований майданчик. На майданчиках є  тіньові навіси, які обладнано  лавами для сидіння.  Все  обладнання на групових і фізкультурних майданчиках  відповідає  віку, зросту дітей, надійно закріплено. На фізкультурному майданчику розташовано :  гімнастичні снаряди, бігова доріжка , яма для стрибків, місце для рухливих ігор та загальнорозвиваючих вправ.

     Відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015р. № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», Плану проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів м. Дніпропетровська на 2015 рік, затвердженого наказом управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 18.02.2015р. № 61 « Про затвердження Плану проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів м. Дніпропетровська на 2015 рік», на виконання наказу відділу освіти Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради від 23.04.2015р. № 125 «Про проведення атестаційної експертизи Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок ) № 297» Дніпропетровської міської ради,  з метою здійснення державного контролю за діяльністю Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок ) № 297» Дніпропетровської міської ради у період з 25.05.2015 року по 07.06.2015 здійснено атестаційну експертизу комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок ) № 297» Дніпропетровської міської ради.

Експертна комісія відділу освіти Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради комунальний заклад освіти « Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок) №297» вважає атестованим.

 

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

на початок  2016/2017навчального року:


       Всього педагогів – 15, з них :

 вихователів – 12, 

      музичний керівник - 1,

вихователь-методист 1, 

практичний психолог-1

 

  Організація навчально – виховного процесу здійснювалася згідно з законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти, державними програмами: комплексною додатковою освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки». 

  У дошкільному навчальному закладі  створено гнучку систему організації навчально – виховного процесу з урахуванням здібностей, нахилів, побажань дітей та їх батьків.    Важливою рисою інноваційної особистості є внутрішня свобода і для її становлення необхідно створювати для дитини ситуацію вибору, яка стимулює пізнавальний інтерес , відчуття відповідальності та власної гідності   У закладі, окрім державних програм, використовуються елементи альтернативних та парціальних програм, а саме:

-         "Театр фізичного виховання й оздоровлення дітей "  М.М. Єфименка;

-         « Будинок вільної дитини»  М. Монтессорі ;

-         «Психолого-педагогічне проектування» Т. Піроженко;

-         «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»  .

 Відповідно до варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) розпочато навчання дітей дошкільного віку за парціальними програмами, а саме:

 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати»  -  програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.);

-           «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.);

-          «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л.,      Лещенко);

-          « Шахи»(авт..Ходосенко)

Оформлення групових приміщень, кабінетів, зали педагогічно доцільне, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.

Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, роздягалень кожної із 6 вікових груп дошкільного навчального закладу відповідає вибраній назві:

 

При організації та облаштуванні розвивального життєвого простору в групових приміщеннях враховано його величезну значимість для становлення особистості дитини.

Вихователі постійно трансформують оснащення центрів розвитку: ігрові,пізнавально-інтелектуальні,художньо-естетичні, мовленнєві,самоорганізації та фізкультурно- оздоровчі. Тематичні центри оформлено та наповнено матеріалами, посібниками, іграшками так, щоб показати дітям вид діяльності, способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідальності предметного середовища виховним особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити освітньо – виховний процес диференційованим.

      За 2016-2017 навчальний рік створено банк даних про  дітей п’ятирічного віку і визначено форми здобуття ними дошкільної освіти: протягом повного дня, тільки під час навчання з короткотривалим відвідуванням.

Станом на 01.09.2017діти 5- річного віку на 100% охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти, а саме: короткотривалі прогулянкові групи,консультативні групи,позашкільні заклади.

 

На свята та прогулянки запрошувалися діти, які не відвідують дошкільний навчальний заклад. Для виконання Закону України «Про дошкільну освіту, змін які стосуються обов’язковості здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти, в нашому дошкільному навчальному закладі проводились заняття по підготовці дітей до школи з запрошенням неорганізованих дітей.

У дошкільному навчальному закладі документація ведеться відповідно                     до Примірної  інструкції « Про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах», затвердженої МОН . Усі документи зберігаються в певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою з дотриманням єдиних вимог до форм і стилю їх оформлення.

Осередком здійснення освітньо – виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному навчальному закладі є методичний кабінет, програмово – методичне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам та нормам. Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані за розділами програми, розташовані для зручного використання. Методичний кабінет оснащено комп’ютером, принтером, музичним центром, телевізором.

У методичному кабінеті в наявності є :

-       річний план;

-       місячні плани, що забезпечують виконання річного плану;

-       діловий щоденник аналізу освітньо – виховного процесу;

-       протоколи та матеріали педрад, курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників;

-       книга обліку посібників, ігрового та дидактичного обладнання;

-       картотека методичної, художньої дитячої літератури, періодичних видань;

-       кращі досвіди роботи, методичні нароби.

     У методичному кабінеті також зібрано реферати, тези, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних тижнів та декадників, методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження відповідності знань дітей програмовим вимогам для здійснення індивідуального та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.

         Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету дає можливість ефективно проводити інформаційно – довідкову роботу, педколективу самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шляхом впровадження в практику роботи досягнення науки, інноваційних технологій, ППД.    

                  Організація методичної роботи з педагогічними кадрами у закладі, забезпеченість методичного кабінету навчальними матеріалами, посібниками, літературою, дидактичними матеріалами відповідає Типовому положенню про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.11.2010 № 1070 «Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу». У методичному кабінеті в наявності періодичні видання професійної спрямованості: журнали («Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління дошкільним навчальним закладом», « Психолог дошкілля» газета «Дошкілля ua».

           Однією із форм методичної роботи є надання інформації для педагогів через інформаційний стенд «Поради методиста» з рубриками : графіків проведення методичних об’єднань, засідань школи передового досвіду,  атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників , матеріал по співпраці з родинами,зі школою,впровадження те інноваційних технологій, оперативна інформація.

Реалізуючи ці завдання, протягом навчального року у закладі було проведено:

·        Вересні – настановна педрада «Якісна освіта-запорука соціалізації  особистості дитини»;

·        Листопаді - проблемна педрада «Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку »;

·        Лютому – тематична педрада «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами інтегрованої освітньої діяльності»;

·        Травні – підсумкова педрада «Інтегрування змісту соціально-економічної освіти дітей для сталого розвитку в навчально-виховний процес».

У координації методичної роботи закладу активну участь брала творча група, яка відповідно до річного плану працювала над проблемою підвищення екологічної компетентності педагогів.

Вивчення особистості дитини здійснювалось у таких напрямках, як виявлення особливостей психічного розвитку кожної  дитини, рівня адаптованості, що дозволило впливати на темп і зміст виховного процесу, а також будувати корекційно – розвивальну роботу, проведення діагностування дітей на рівень розвитку соціальних якостей усіх вікових груп.

Для вирішення буденних  завдань в нашому дошкільному навчальному закладі проведено низку методичних заходів, а саме:

v Щомісячні педгодини, роботу яких було спрямовано на вирішення питань урахування індивідуально – психологічних особливостей вихованців;

v Планомірно проводилась робота закладу щодо покращення матеріально – технічної бази дошкільного навчального закладу;

v Робота з організації освітньо–виховного процесу будувалась на діагностичній основі;

v Спільна робота дошкільного навчального закладу та КЗО «Спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов» (обговорено план заходів, згідно з якими проведено цикл занять « Я йду до школи», зустрічі з вчителями, батьківські збори, а також використовували в освітній роботі читання художніх творів про школу, знайомили вихованців з правилами поведінки школярів).

Протягом року було узагальнено роботи « Розвиток музичних здібностей дітей дошкільного віку» - В.Г.Бандуріна;

«  Дошкільний навчальний  заклад  - сім’я. Аспекти взаємодії» - О.О.Габуєва;

 « Від вивчення свого роду до формування свідомого патріотизму» -С.В.Єрошкіна,Решевських Г.Л. підготувала психолого – педагогічний проект «Дружимо з безпекою».

Робота над ІІ етапом обласної науково – методичної  проблеми « Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» була побудована на формуванні особитісних цінностей, соціальних норм та моделей поведінки дитини з допомогою цілого циклу методичних заходів: консультації «Фактори соціалізації особистості дитини », «Методи формування соціального досвіду дітей», « Нові відкриття щодня»,тренінг «Входження дитини дошкільного віку в соціум», День відчинених дверей 

« Один день з життя   дитячого садочка» -співпраця батьків та вихователів під час режимних моментів.

Анкетування щодо виявлення результатів діяльності педагогів з оновлення змісту освітнього процесу показало такий рівень потенціальних можливостей :

o   58% педагогів якісно працювали з розвитку інтелектуальних здібностей кожної дитини шляхом більш активного використання дидактичного матеріалу в освітньо – виховному процесі;

o   42% педагогів прагнуть удосконалити рівень своїх теоретичних умінь і знань.

      Підвищенню педагогічної майстерності вихователів по забезпеченню оптимальних умов для виховання, навчання та розвитку дитини  сприяють методичні заходи теоретичної та практичної спрямованості. У роботі з педагогічним колективом впроваджено наступні форми роботи:

-         тематичні педради «Формування у дітей дошкільного івку загальнолюдських моральних якостей шляхом національно- патріотичного виховання»

-         творча майстерня   « Екодружній стиль життя старих речей»

-         анкетування на тему : « Організація та керівництво сюжетно – рольовими іграми»,     «Створення єдиного освітньо – виховного простору засобами комп’ютерних технологій», «Соціально – моральний розвиток, як складова життєвої компетентності»

-         засідання творчої групи «Відповідаючи вимогам часу, у контексті духовного розвитку особистості, сприяємо формуванню у дітей та дорослих етики міжнаціонального спілкування»

   Для підвищення кваліфікації педагогів, їхньої обізнаності щодо нових підходів до виховання та розвитку дітей проводилось такі  інтерактивні форми роботи як :

-         творчі конкурси «Нестандартний функціональний  тренажер »;

-         круглий стіл: «Інноваційні педагогічні технології в системі дошкільної освіти»;

-         навчальний тренінг:« Елементи казкової гімнастики за програмою М.Єфименко», (вихователь Желіба В.О.);

-         ділова гра « Опоненти та рецензенти» ;

-         творчі звіти педагогів  « Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку», (вихователі Юшкевич Ю.В,Дорошенко Н.А.);

-          « Інформаційно –комунікаційні технології в гуртковій роботі»                   

-         ( керівники гуртка рибалка В.Г.,Афанасьєва Л.П.,Матвієнко Т.В);

-         студійна  робота з використанням професійних якостей наших батьків

(вихователь- методист Габуєва О.О.)

        Усю методичну роботу в закладі було спрямовано на всебічний розвиток дитини – зміцнення  фізичного та психічного здоров’я, інтелектуальний розвиток, як того вимагають Інструктивно – методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», удосконалення професійної компетентності педагогів на основі інноваційного процесу в освітньому закладі. Науково – методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

·        Навчання педагогів елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції;

·        Розробка пам’яток: «Схема самоаналізу педагогам занять та режимних моментів», «Стан щоденної готовності педагога до організації та проведення навчально – виховної роботи з дошкільниками», «Схема самоаналізу підсумкового заняття»;

·        Надання тем для самоосвіти педагогів (приблизні теми для вивчення: «Новий підхід до планування педагогічної діяльності», «Пробудити дослідника в дитині», «Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку», «Ініціюємо батьків до співпраці».

·        Педгодини, методичні посиденьки з розглядом питань: «Законодавче забезпечення дитинства», «Модернізація освітнього процесу дошкільного навчального закладу відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти», «Наступність і перспективи в роботі двох перших ланок освіти», «Особистісний потенціал дошкільника: умови розвитку в сучасному суспільстві(образотворчість – креативність)»;

·        Психолого-педагогічне проектування і досліди;

·        Ознайомлення з досвідами кращих педагогів ;

·        Досвід творчої діяльності як на заняттях, так і в повсякденному житті.

            Адміністрацією навчального закладу здійснювалась контрольно – аналітична робота щодо організації та проведення освітньо – виховного процесу, про що свідчать результати наказів та записів у щоденнику аналізу.

Основною  проблемою, яку було з’ясовано в процесі аналізу є недостатній рівень особистої участі педагогів у проведенні певних методичних заходів.

Для вирішення цієї проблеми колективу дошкільного навчального закладу необхідно спрямувати свої зусилля на :

o   побудову педагогічних рад таким чином, щоб вони сприяли активному обговоренню поставлених питань, завдань чи проблем;

o   врахування побажань за запитів батьків щодо організації роботи з дітьми;

o   створення  портфоліо , відеофільмів, використовуючи для цього кращі досвіди організації навчально – виховного процесу та розміщення їх  на сайті дошкільного навчального закладу.

Аналіз виконання річних завдань на 2016-2017навчальний  рік показав, що для удосконалення навчально-виховного процесу необхідно:

Ø удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі інноваційного процесу в навчальному закладі;

Ø сприяння становленню співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих вихователів;

Ø закріплення навичок керування самоосвітою.

           Адміністрацією дошкільного навчального закладу було розроблено перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогів на 5 років. Практикувалися звіти вихователів про проходження курсів перепідготовки на педрадах та педгодинах.   У 2016- 2017 році про атестовано 2 педагога: вихователю Малащук М.Ю. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»., вихователю Решевських Г.Л було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

(Аналіз  статистичних даних педагогів КЗО ДНЗ № 297 додається)

У 2016-2017 навчальному році педагогічним колективом закладу особлива увага приділялась взаємодії дошкільного навчального закладу та родини по збереженню та зміцненню фізичного, психічного та рухового здоров’я дітей, удосконаленню форм і методів роботи з батьками, які не відвідують дошкільний навчальний заклад

На всеобучах обговорювались питання організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі та виконання державних норм харчування, підготовки дітей дошкільного віку до навчання  в школі з запрошенням психолога зі школи, вчителя початкових класів. Дієвими формами роботи були: «Дні відчинених дверей», «Дні здоров’я», батьківські збори, «Дні змагання»,«Дні  довкілля», «Трудові десанти».

Анкетування батьків (165 батьків) свідчать про позитивні результати роботи дошкільного навчального закладу у співпраці із сім’ями вихованців . У порівнянні з 2015-2016 навчальним роком 89% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами дошкільного навчального закладу. Умови, створені для розвитку, навчання та виховання дітей, оцінюють позитивно.

Проблем а м и, які потребують вирішення в роботі з батьками є:

>       формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів;

>       всебічне вивчення духовного розвитку кожної сім’ї в контексті патріотичного виховання ;

>       пропаганда дошкільної освіти в соціумі;

>       якісна організація роботи з дітьми п’ятирічного віку;

>       участь батьківського комітету у вирішенні питань розвитку матеріально  - технічної бази закладу та його благоустрою.

          Головним напрямком діяльності кожного педагогічного працівника закладу  були і залишаються охорона та зміцнення здоров`я дітей, забезпечення необхідних умов для їх фізичного та психічного розвитку.  Адміністрація закладу приділяла особливу увагу зміцненню здоров’я, профілактиці захворювання дітей, створенню необхідних умов для проведення медико – профілактичних та оздоровчих заходів для дітей та працівників.

Так, у  дошкільному навчальному закладі здійснюється робота з медичного контролю за станом здоров’я , фізичним вихованням дітей відповідно до Закону України « Про дошкільну освіту», положення « Про дошкільний навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів України від14.06.2002 №826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дідей у дошкільному навчальному закладі», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

  Медико-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання у закладі  включає:

ü динамічні спостереження за станом здоров’я та фізичним розвитком дітей, фізичною підготовленістю;

ü спостереження за організацією рухового режиму, структурою і змістом фізкультурних занять та інших організованих форм рухової активності, системи загартовування;

ü контроль за санітарно-гігієнічним станом місць проведення фізкультурних заходів; фізкультурного обладнання та знаряддя, одягу та взуття дітей;

ü гігієнічне навчання вихователів з питань фізичного виховання дітей; гігієнічне виховання і формування мотивації дітей до регулярних занять фізкультурою.

Протягом 2016-2017 навчального року  було проведено 5 заходів спортивно-туристичного направлення, якими було охоплено діти віком від 4до 6 років:

-  « Малі олімпійські ігри» - спортивна розвага;

-  « Веселі старти» -конкурс з елементами футболу серед вихованців КЗО                               ДНЗ №297 та КЗО ДНЗ №217;

-  «Кумедні фізкультхвилинки» - майстер-клас;

-  « У пошуках скарбів» (за М.Єфименко) – тренінг;

-  «В гармонії з природою», «Малий туризм» - дні здоров’я

-  «Екологічною стежиною» - піший перехід з активним відпочинком.

У закладі постійно проводились загартувальні процедури, на заняттях з фізкультури, під час прогулянок підтримувалась рухова активність дітей шляхом проведення рухових ігор, фізичних вправ на свіжому повітрі, «піших переходів»; проводились фізкультхвилинки.

Влітку було проведено оздоровчі заходи, які полягали у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі, у прийманні сонячних ванн , які супроводжувалися повітряними та водними процедурами. Кожен літній день у дошкільному навчальному закладі - це ігри, спостереження, праця в природі, лялькові театри, концерти, інсценівки, драматизації казок на сонячних галявинах, співання пісень, веселі танці. Для цього на майданчиках створено необхідні умови: на фізкультурному майданчику розташовано гімнастичні снаряддя, бігова доріжка , яма для стрибків, місце для рухливих ігор та загальнорозвиваючих вправ. У 2016 році було оновлено лави, буми. На території дошкільного навчального закладу передбачена  кільцева доріжка , яка має розмітку для вивчення правил дорожнього руху, а також  використовується  для організації та проведення спортивних ігор, піших переходів.

Травм та нещасних випадків під час навчально-виховного процесу у 2016-2017 навчальному році не було.

Результати педагогічного моніторингу рівня засвоєння знань,умінь і навичок дітей дошкільного віку відповідно до програмових вимог свідчать,про те, що діти засвоїли програму на достатньому рівні. У групах молодшого та середнього дошкільного віку наприкінці навчального року рівень засвоєння програми складає 75%, а в групах старшого дошкільного віку – 92%.Рівень засвоєння програмового матеріалу з музичного виховання підвищився на 15% у порівнянні з 2014-2015 навчальним роком. Окреслилась позитивна динаміка щодо вольової, психологічної та мотиваційної готовності дітей до шкільного навчання. Аналіз готовності до шкільного навчання показав, що у порівнянні з минулим навчальним роком:

 

2015-2016

2016-2017

Високий рівень

25%

29%

Достатній рівень

34%

43%

Середній рівень

39%

46%

Низький рівень

6%

2%

 

 

 

 

 

 

                       

Педагогічний колектив закладу визначив такі основні завдання по підготовці дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі :

     - розвиток порівняльного та пояснювального мовлення, розвиток дрібної моторики руки;

- розвиток сенсомоторної координації на аркуші і техніці малювання;

- формування адекватної самооцінки;

- зниження рівня тривожності.

Не залишилося в стороні і питання зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу спільними зусиллями колективу та батьківської громадськості. Так, у 2016-2017 навчальному році було проведено:

Ø поточні  ремонти  приміщень харчоблоку (ремонт електрообладнання та заміна світильників, заміна кранів в мийках, заміна  вентиляції, придбання посуду), пральні, виготовлення меблів група №4

Ø придбання стендів для оформлення закладу, дитячих ліжок,

Ø обслуговування Інтернету,  орг.техніки;

Ø побутове обслуговування   (придбання канцтоварів , хозтоварів, миючих засобів);

Ø промивка системи опалення;

Ø заміна та обслуговування системи доочищення води питної  та поливної системи;

Ø встановлення кришок на пісочниці всіх вікових груп.

         Усі матеріальні цінності оприбутковано і знаходяться на балансовому розрахунковому  рахунку закладу

У плані перспективного розвитку дошкільного навчального закладу передбачено заходи різного направлення , а саме :

ü Організаційно – педагогічна робота:

- створення сучасного предметно – ігрового середовища( облаштування центрів сюжетно – рольовими іграми, дидактичними, рухливими,розвивальними)

          - поповнення   іграшками , дидактичними посібниками;

         - придбання знаряддя для занять фізкультурою ( обручі, прапорці, стрічки)

ü Навчально – матеріальна база:

   - поліпшення науково – методичного забезпечення ( поповнення методичного кабінету літературою та педагогічними посібниками за пріоритетними напрямками роботи дошкільного навчального закладу)

             - комплектація та оснащення методичними матеріалами згідно з вимогами    Базового компонента дошкільної освіти ;

           -забезпечення фаховим періодичним виданням з серії « Дошкільна освіта»;

           -  поповнення  медіотеки;

 • придбання зошитів для письма дітям старшого та середнього дошкільного віку.

ü Матеріально – технічна  база:

-         проведення поточних  ремонтів (харчоблок);

-         проведення  поточних ремонтів  пральні, паркану,підлоги та даху альтанок, даху будівлі дошкільного навчального закладу);

-          придбання технологічного обладнання ( пральної  машини, жарочної шафи, кип’ятильника для води)

-         поповнення  м’якого інвентарю ( матраци, подушки, килимове  покриття) ;

-         забезпечення технічними засобами навчання(принтер,музичний центр, комп’ютер).

 

Виходячи з аналізу діяльності дошкільного навчального закладу  за 2016-2017 навчальний рік та  враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік :

1.     Забезпечення науково-методичного супроводу обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства;» ІІІ етап

2.     Забезпечення цілісного підходу до формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку .

3.     Формування у дітей дошкільного віку цілісного світогляду, виховання національно- патріотичної особистості засобами інтегрованої освітньої діяльності.

4.     Формування здоров ̕язберігаючої  компетентності дітей через систематизацію уявлень про здоровий спосіб життя, формування доступних знань про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.

 

5.     Інтегрування змісту соціально-економічної освіти дітей дошкільного віку для сталого розвитку в навчально-виховний процесс.

 

У 2017 – 2018   навчальному році освітня діяльність педагогів дошкільного навчального закладу № 297 буде спрямована на виконання:

1.    Нормативно-правової бази:

- Конституція України;

- Закони України “Про освіту”,

                            “Про дошкільну освіту”,

                            “Про охорону дитинства”,

                            “Про засади державної мовної політики”,

                            “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”;

- Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин;

- Указ Президента “Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”;

Лист МОН України « Про застосування типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 10 вересня 2013 року № 1/9-760.

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

- Положення про дошкільний навчальний заклад;

- Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів;

- Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності;

- Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році;

інструктивно-методичні рекомендації:

         “Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році” (лист МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322);

         “Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах” (лист МОН України від 25.07.2016      № 1/9-396);

“Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період” (лист МОН України від 16.03.2012 № 1/9-198);

“Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі у літній період” (лист МОН України від 28.05.2012 № 1/9-413);

“Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку” (лист МОН України від 19.08.2011 № 1/9-634)

2.     Програмно-методичного забезпечення:

Комплексні освітні програми:

 

❖     програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», О.Л.Кононко,-Київ, 2014

❖     освітня програма «Дитина в дошкільні роки», К.Крутій, - Запоріжжя.2011р

 

Парціальні освітні програми:

 

«Граючись вчимося.  Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, Гунько С.;

«Дитяча хореографія». А.Шевчук;

« Шахи», Ходосенко І.Г.;

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3до 6 років(Лохвицька Л.В.);

«Казкова фізкультура»,програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку( авт.. Єфименко М.М.)

«Грайлик»,програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі( авт..Березіна)

Додаткових, авторських та альтернативних програм :

о М .Єфименко - "Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку", Таганрог-2000рік.

о «Сім’я і діти» - програми родинно - національного виховання, Київ - 1997рік.

о«Я - маленька людина» - програма з правового виховання дітей, ЛІПС,Запоріжжя,2000

о «Дошкільникам - освіта для сталого розвитку»

 

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

Блок 2.1. Підвищення професійної компетентності працівників

Семінар-практикум :

Гармонійна взаємодія з батьками: уникаємо конфліктів.

( сучасний погляд на взаємодію педагогів і батьків)

 

зміст роботи

термін

відповід.

примітка

1.

Заняття № 1

Навчання техніки спілкування з батьками

 

 • « розв’язання конфліктних ситуацій»

 

 • « Чинники які зазвичай зумовлюють конфлікти між педагогами та батьками»

жовтень

вихователь-методист

 

 

практичний психолог

 

вихователі

Інформаційне повідомлення

Інтерактивні ігри

експрес-інтерв’ю

2.

Заняття № 2

-« Вдосконалення нетрадиційних форм роботи з родинами вихованців через реалізацію моделі взаємодії «Сім'я - Дитина – Дошкільний навчальний заклад».

«Стратегія розв’язання конфліктів»

 

 • «Взаєморозуміння та підтримка- шлях до успіху»
 •  Пам’.
 • «Склади казку»
 • Рефлексія

 

грудень

 

вихователь-методист

 

 

 

 

практичний психолог

 

 

вихователі

практичний психолог

 

 

 

З досвіду роботи

 

 

 

 

Мозковий штурм

 

 Вправа

 « Акваріум»

 

 

Робота в групах

 

 

 

 

 

етюди

психогімнаст.

 

 

захист ідей

 

 

модель

 

 

СЕМІНАР

Поняття «інтегроване заняття», особливості його змісту та структури

зміст

термін

відповід.

примітка

1

Заняття № 1

 

 • Поняття «інтегроване заняття»;
 • Теорія та практика проведення інтегрованих занять;
 • Використання інтелектуальних карт як структурної основи інтегрованого заняття з урахуванням практичного досвіду педагогів закладу

 

лютий

 

вихователь-методист

вихователі

 

практичний

психолог

Методичний всеобуч

Обмін досвідом

 

практичні розробки

 

2.

Заняття № 2 , 

 Особливості організації та проведення інтегрованого заняття

Аналізування відеозапису інтегрованого заняття

«Формування життєвої компетентності дошкільників під час інтегрованих занять»

Психологічна вправа «Дерево вражень»

квітень

 

вихователь-методист

 

вихователі

 

 

вихователь

 

 

практичний

психолог

 

 

 

Памятка для педагогів

 

Коло ідей

 

 

інформація

 

 

роздуми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультації

Зміст роботи

Термін

Відповід.

Форма

проведення

1

Інструктивно- методичні рекомендації «Організація роботи  в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 н.р.»

вересень

завідувач

методичний

всеобуч

2

Період раннього дитинства: «Перші кроки в дитсадку. Адаптація»

вересень

Вихователь

Хреік А.Г.

 

доповідь

3

Національно-патріотичне виховання дітей засобами інтегрованої освітньої діяльності

жовтень

практичний психолог

обмінюємось досвідом

4

Національне виховання засобами живопису:методичний аспект

листопад

Вихователь

Юшкевич

Ю.В.

консультація

5

Здоров’язберігаючі   технології, які використовуються в музичному вихованні

грудень

Музичний керівник

Рибалка В.Г.

педагогічні діалоги

6

Формування життєвої компетентності дошкільників під час інтегрованих занять

 

січень.

вихователь-методист

 

коло ідей

7

Інноваційні технології в музичному вихованні дошкільників

 

січень.

Музкерівник

Рибалка В.Г.

методичні орієнтири

8

Методи формування соціального досвіду дітей

лютий.

Вихователь

Маковіцька Р.С.

доповідь

9

Фактори соціалізації особистості дитини дошкільного віку

лютий

Вихователь

Афнасьєва

Л.П.

синтез думок

10

Соціально-економічній освіті- новий подих

березень

вихователь

Малащук М.Ю.

інформація

11

Яке значення для дітей дошкільногьт віку має економічне виховання?

 

квітень

вихователь

Білошкур

ськаІ.В.

роздуми

12

Організація роботи з дітьми в літній період

травень

вихователь

методист.

методичні рекомендації

 

 

 

Зміст роботи

термін

відповідальні

1

«На гостини до мишки».

(розвиток мовлення)

листопад

Ранній вік

Дорошенко Н.А.

2

Здоров’язберігаючі   технології, які використовуються в музичному вихованні

грудень

Музичний керівник

3

«Порядок потрібен скрізь»(логіко-математичний розвиток)

листапад

Молодша група

Нагай О.В.

4

« Крапелька- подарунок від природи»

( сталий розвиток)

квітень

Середня група

Решевських Г.Л.

5

«Тато, мамо ,я – дружна , здорова, спортивна сім’я» (спортивна розвага разом з батьками)

квітень

Молодша  группа

Білошкурська І.В.

6

«Зачаровує красою мати Україна»( з використанням мультимедійної презентації)

березень

Старша група

Маковицька Р.С.

7

«Навчальні ситуації щодня» - міні- заняття.(ОБЖД)

05.2017рік

Усі вікові групи

8

Фізкультурні  вправи  на  свіжому  повітрі за методикою М.М. Єфименка

 

 

травень

 

Молодша гр.

Желіба В.О.

 

 

 

Блок 2.2. Удосконалення професійної творчості.

План роботи творчої групи з проблеми: Обласний науково-методичний проект «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

Проблема: створити умови для активної пізнавальної діяльності, підвищити рівень мотивації, активності і творчості, сприяти встановленню відносин співпраці між колегами, виробляти вміння приймати нестандартні рішення.

Мета : розвивати творчий потенціал педагогів, їх компетентність у питаннях економіки; активізувати розумово – пошукову діяльність вихователів..

Очікуваний результат:

Формування у педагогів шанобливого ставлення  до навколишнього світу,екологічної та соціальної відповідальності;здійснення розробок та реалізація ефективної системи методичного навчання;

 створення умов для накопичення дітьми першого позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної та комунікативно – мовленнєвої ;

формування мотиваційної готовності  до міжособистісної взаємодії в різних ситуаціях;

виявлення індивідуальних та колективних освітніх проблем педагогів та пошук шляхів їх вирішення.Склад творчої групи : Габуєва О.О. -вихователь-методист - керівник, вихователі:Михайлова Ю. О.,Решевських Г.Л., Дорошенко Н.А.

План роботи творчої групи

Зміст

Термін

відповід

примітка

1

Формування соціальної компетентності на ранніх етапах соціалізації у дітей

1.Організаційне засідання. Розподіл обов’язків. 2.Затвердження плану роботи творчої групи.

вересень

керівник

Інформац

2

1.Анкетування педагогів. Відкриття роботи «скриньки довіри».

 2. «Завдання соціальної й економічної освіти у вітчизняних нормативних документах»

жовтень

Творча руппа

Виховат.

Анкета

Консульт.

3

1.« Особливості соціально-економічної освіти»

2.Знайомство з програмою « Афлатот»

3. Економічний словник

січень

Керівник

Практичнпсихолог

 

Круглий стіл

 

 

4

1.Аналіз діяльності творчої групи

2.аналіз ефективності проведеної роботи

травень

керівник

Вивчення та аналіз роботи

 

ТВОРЧІ КОНКУРСИ ТА ОГЛЯДИ

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1.

 Огляд-конкурс готовності до нового навчального року(Країна дитячих мрій – Малятко))креативність та сучасність в оформленні групових приміщень

вересень

Завідувач,

вихователь-методист

 

2.

Конкурс на кращу дидактичну гру з музичного виховання

жовтень

вихователь-методист

 

3.

   Благодійна акція «Ярмарок у нашій оселі»  (разом з батькими своїми руками)

листопад

завідувач

наказ

4.

 «Кришталева казка»

(конкурс фігур зі снігу)

січень

вихователь-методист ,

вихователі

Може бути перенесено у зв’язку з погодними умовами

5

На кращий експонат для музею «Екодружній стиль життя нових речей»

квітень

вихователь-методист ,

вихователі

 

6

Виставка малюнків « Влітку я пустую граю, про безпепеку пам’ятаю «

травень

вихователь-методист ,

вихователі

 


Блок 2.3. САМООСВІТА

 

№з/п

Зміст роботи

термін

відповідальн

примітка

1

Забезпечити організаційний  та методичний супровід самоосвіти педагогів:

-провести діагностику обізнаності педагогів щодо науково- теоретичних засад нової редакції Базового компонента дошкільної освіти;

-обговорити новинки педагогічної літератури;

 -провести індивідуальні  консультації щодо складання планів з самоосвіти;

-затвердити плани педагогів із самоосвіти.

Опрацювати:

-інструктивно-методичні рекомендації на  2017-2018 навчальний рік;

-«Використання ігрових навчальних ситуацій в  економічному вихованні дітей»;

-«Класифікація мовленнєвих занять»;

-«Можливості та особливості патріотичного виховання дошкільників»;

-«Фітнес –програми в дошкільному закладі»

Ознайомитись з ІІІ етапом обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства;»

 

Упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щокварталу

 

Завідувач

 

Вихователь-методист

 

Практичний психолог

 

Накази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зошити із самоосвіти

2

З метою надання методичної допомоги вихователям, за результатами анкетування, провести майстер-класи:

-Імунна гімнастика ;

-фізкультурні вправи на свіжому повітрі ( за методикою Єфименка);

-Сценарій проживання тематичного дня (сталий розвиток);

«Технологія створення мультимедійної презентація  до заняття»

-«Організація дітей під час різних видів чергувань»

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. с \медич

 

Желіба В.О.

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

3

Відвідати інші дошкільні навчальні заклади з метою удосконалення інтер’єру свого закладу та раціонального розподілу простору в кімнаті без спалень.

Організувати взаємовідвідування педагогами занять, прогулянок; проводити індивідуальні консультації, співбесіди, поради щодо освітньо-виховної роботи питань самоосвіти

 

Упродовж року

 

 

Вихователь-методист

 

 

Блок 2.4. ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

 

 

Зміст робота

Термін

Відповід.

Примітка

1.

Настановна педрада:

«Якісна освіта – запорука соціалізації особистості дитини»

 • Аналіз стану навчально-виховної роботи за минулий рік.
 • Стан проведення літньої оздоровчої компанії.
 • Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу:
 • Обговорення і затвердження плану роботи дошкільного навчального закладу на 2017- 2018н.р.
 • Затвердити:
 • програми за якими буде працювати дошкільний навчальний заклад;
 • планування навчально-виховної роботи;
 • складу творчої групи;
 • плану спільної роботи ДНЗ і СЗШ № 7;
 • ознайомити з перспективним планом атестації та проходження курсової перепідготовки.

28.08.2015

 

 

Завідувач

Ст..медична сестра

Вихователь-

методист

Завідувач

 

Вихователь-

методист

 

 

 

 

Аналітичний

звіт

Інформація

Повідомлення

Наказ

 

 

 

 

Ділова бесіда

2.

Проблемна педрада:

«Системний підхід до організації фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку»

-«Створення здоровязбережувального  середовища на території дошкільного навчального закладу»;

-«Особливості проведення занять із фізичної культури»;

-« Основні підходи до навчання дошкільників техніки володіння м’ячем під час рухливих ігор»;

-«Разом граємо- друзями зростаємо»;

- виготовлення нестандартного обладнання

листопад

 

 

Завідувач

Вихователь-

Методист

 

 

Практичний психолог

Желіба В.О.

 

Вихователі

 

Проблемно-

аналітична

бесіда

Педагогічні   гостини

 

 

Практичний тренінг

Майстер – клас

Творча група

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.

Тематична педрада :

«  Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами інтегрованої освітньої діяльності»

 • Моральна платформа формування патріотичних почуттів
 • «Сучасний погляд на патріотичне виховання»;
 • «Завдання, принципи,форми та методи роботи з патріотичного виховання»
 • Майстер – клас «Сучасний погляд на здобутки минулого»

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

Д/в№8

 

Завідувач

 

вихователь-методист

 

вихователі

 

 

завідувач

 

 

 

Говоримо про важливе.

Методичний тренінг

 

Схеми - моделі

 

Інформація з показом

4.

Підсумкова педрада

« Інтегрування змісту природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку для сталого розвитку в навчально-виховний процес »

 -«Виховання екологічної свідомості дітей на засадах інтеграції освітньо-виховного процесу»;

 

- Формування елементарних екологічних знань засобами музейної педагогіки Економічний мюзикл
«Крапелька подарунок від природи»

-Ознайомити з планом роботи ДНЗ на літній оздоровчий період.

травень

 

 

вихователь-методист

 

вихователі

 

музичний керівник

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

доповідь

 

 

Музей

Захист ідей,знахідок

Розвага

 

Методична хвилинка

 

Блок 2.5. АТЕСТАЦІЯ, КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА, УЧАСТЬ У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ РАЙОНУ

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1.

3 метою якісного підвищення професійної майстерності педагогів :

 • видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення атестації у 2017-2018 н.р.
 • атестувати педагогів :

Габуєву О.О.( присвоєння кваліфікаційної категорії

 «спеціаліст вищої категорії»)

 Хреік А.Г. (підтвердження 9 тарифного розряду);

Дорошенко Н.А. (підтвердження 9 тарифного розряду);

 Нагай О.В. (присвоєння кваліфікаційної категорії

« спеціаліст другої категорії»

 

Жовтень

 

Квітень

 

Завідувач

Атестаційна

комісія

 

Наказ

Протоколи

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видати наказ про створення атестаційної комісії в складі:

Голова - завідувач закладу-ЄрошкінаС.В, заступник - голова ПК Габуєва О.О, секретар –Рибалка В.Г. члени комісії –Михайлова Ю.О.,Дорошенко Н.А.

 

Вересень

Завідувач

Наказ

3.

Розробити заходи щодо проведення атестації в ДНЗ:

-провести засідання атестаційної комісії;

-вивчити роботу педагогів, які атестуються в поточному році;

-видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та ознайомити з ним педагогічний колектив.

Жовтень

лютий

березень

Вихователь-методист

Вихователь-методист

Завідувач

Заходи

 

 

 

Протоколи

засідань

 

Наказ