Індустріальний район. Дитячий садок № 297

 ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗА 2015 -2016

ЗВІТ

перед громадськістю

про роботу дошкільного навчального закладу №297

за 2015-2016 навчальний рік.

 

Дошкільний навчальний заклад №297 «Малятко» відділу освіти Індустріальної районної у місті ради, розташований за адресою:

пр.. П.Калнишевського(вул.. Косіора),34-в в типовій будівлі, існує з 1974 року.

  Заклад має 6 вікових груп: 4 садові та 2 ясла.

 5 вікових груп працюють за 10,5 годинним перебуванням та 1 вікова група з 12 годинним режимом перебування дітей.

 

 

  Адміністрацією та педагогічним колективом дошкільного навчального закладу №297 створено належні умови для всебічного, повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей у дошкільному навчальному закладі. Обладнання групових приміщень, кабінетів, музичної зали відповідають принципам сьогодення. Приміщення закладу відремонтовано, оснащено меблями, має належне освітлення. Санітарно - гігієнічний та технічний стан приміщень будівлі та території закладу здійснюється відповідно до  Державних санітарних норм та правил  « Влаштування, обладнання , утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей».

       Для організації життєдіяльності, виховання , навчання дітей  раннього та дошкільного віку у закладі  створено розвиальне  предметно - ігрове середовище, яке відповідає потребам дитини у пізнавальній, ігровій та руховій діяльності.

 Обладнання ігрових куточків відповідають Типовому переліку обов’язкового обладнання , навчально –наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах.

  Організація навчально- виховного процесу здійснюється згідно з законами України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», «Про мову», « Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, державними програмами « Дитина в дошкільні роки» та « Я у Світі».У закладі, окрім державних програм, використовуються елементи альтернативних програм, а саме:

"Театр фізичного виховання й оздоровлення дітей "  М.М. Єфименка;

« Будинок вільної дитини»  М. Монтессорі ;

«Психолого-педагогічне проектування» Т. Піроженко;

«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»  Н.В Гавриш.

 

      Дітям надається можливість реалізувати себе в обраних видах діяльності. Для цього в закладі функціонують : гурток хореографії

- «Веселка», англійської мови -  «Вінні Пух та друзі», гурток шахів

-« Королівство шахової дошки», театралізована студія « Ми – актори». Також у закладі облаштовано міні - музей «Екодружній стиль старих речей».

 Протягом навчального року педагогічний колектив нашого закладу вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації навчально – виховного процесу у 2015-2016 навчальному році.

  Вивчення особистості дитини здійснювалось у таких напрямках, як вивчення особливостей психічного розвитку кожної дитини, рівні адаптованості, що дозволило впливати на темп і зміст освітнього процесу, а також будувати корекційно- розвивальну роботу; проведення діагностування дітей на рівень розвитку соціальних якостей усіх вікових груп.

  Для розвитку здібностей дітей в педагогічному процесі використовувались різні новітні технології, які були спрямовані на розкриття особистісного потенціалу дитини в умовах її соціального розвитку.

  Кількісний і якісний аналіз оцінювання  методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково- методичний та пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.

  Придбано та використано в роботі з дітьми багато нових сучасних дидактичних посібників та ігор, наочного та роздавального матеріалу. По групах оформлені ігрові куточки: « Безпека малюка», « Маленькі генії», міні- музей « Екодружній стиль життя старих речей», салон « Чарівниця», куточки усамітнення та інші, в яких діти знайомились з правилами поведінки в сучасному довкіллі, охороні свого життя та здоров’я. Проведено тижні безпеки життєдіяльності дитини, Дні довкілля, Тижні безпеки дорожнього руху, Дні здоров’я та Дні відкритих дверей. Систематично проводились лялькові вистави,розваги, концерти, свята, змагання, пізнавально- розважальні шоу.

  Травматизму в дошкільному навчальному закладі не було.

  В нашому дошкільному навчальному закладі велика увага приділяється харчуванню дітей. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі відповідає вимогам Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 року

№ 298/227, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 року за № 523/12397, та постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

        Раціональне харчування в дошкільному навчальному закладі передбачає обов’язкове складання меню. Примірне двотижневе меню складається на зимово-весняний і літньо-осінній періоди року  та погоджується з територіальним органом Державної санітарно-епідеміологічної служби України і затверджується керівником дошкільного  навчального закладу. Примірне двотижневе меню складається з урахуванням забезпечення сезонними продуктами: свіжими овочами, фруктами (сухофруктами), соками  тощо. Режим харчування у закладі триразовий. Біля харчоблоку вивішується графік видачі їжі, щоденне меню із зазначенням виходу кожної страви, яке завірене старшою сестрою медичною та керівником закладу, на полиці виставляються контрольні блюда. У кожній віковій  групі також щоденно вивіщується меню.

  Медичне обслуговування дітей закладу здійснює лікар-педіатр комунального закладу «Дніпропетровський центр первинної медико- санітарної допомоги №9» Ромашко О.М., сестра медична старша Каднікова О.М. В квітні - травні дітей оглядають фахівці: лікар-ортопед, хірург, логопед, офтальмолог та отоларинголог. Своєчасно за графіком проводиться щеплення та антропометрія. В дошкільному навчальному закладі успішно вирішується проблема свідомого ставлення до свого здоров’я не тільки дітей, а й дорослих.

  У 2015-2016 навчальному році педагогічним колективом закладу особлива увага приділялась взаємодії дошкільного навчального закладу та сім′ї по збереженню та зміцненню фізичного, психічного та рухового здоров’я дітей, удосконаленню форм та методів роботи з батьками, які не відвідують дошкільний навчальний заклад: зібрано банк даних, створено групи короткотривалого перебування дітей, працює клуб батьків майбутніх першокласників «Шпаргалочка», клуб молодої сім′ї « Лелеченята». Протягом навчального року було проведено: Збори, виставки, ярмарок, презентації, практичні покази, тестування та анкетування.

  Але поряд з цим існують проблеми, які потребують вирішення в наступному навчальному році, а саме:

 осучаснювати фізкультурно–ігрове обладнання згідно з нормативною базою;

 активізувати роботу з батьками, використовуючи для цього такі дієві форми роботи як:  лекції,трудовий десант,брифінги;    провести поточні ремонти приміщень пральні та харчоблоку;

    запровадити спілкування з батьками через технічні засоби

( мережа Інтернет, онлайн чат, відеоспілкування) із залученням спеціалістів;

проводити просвітницьку роботу з профілактики  травматизму   із залученням  працівників спеціалізованих служб.

 

 

 

 

 

Завідувач КЗО ДНЗ №297:                                С.В.Єрошкіна