Індустріальний район. Дитячий садок № 297

 Нормативні документи

 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

 

У 2015-2016 навчальному році освітня діяльність педагогів  дошкільного навчального закладу № 297 буде спрямована на виконання:

 

1.Нормативно-правової бази  забезпечення Комплексної програми:

Конституція України від 28.06.1996 (254 к/96-ВР)

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) від 22.05.2012 р. № 615

Конвенція про права дитини (995-021)

Закон України „Про освіту” від 23.05.1991 ( 1060-12)

Закон України „Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 ( 2628-14)

Закон України „Про загальну середню освіту” від 13.05 1999 ( 651-14)

Закон України „Про охорону дитинства” ( 2402 – 14)

Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 13.01.2005

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 ( 3808-12)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003 р. № 305

Постанова Кабінету Міністрів України від  05.10.2009 № 1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» від 13.04.2011 р.№ 629.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми підтримки сім*ї до 2016 року» від 15.05.2013 № 341.

Інструктивно-методичний лист від 17.12.2008 р. № 1/9-812 «Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад».

Лист МОН від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».

Лист МОН від 17.08.2005 № 1/9 – 431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Інструктивно-методичний лист МОН від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».

Лист МОНмолодьспорт №1/9-152 від 28.02.2013 «Про розроблення програм для дошкільної освіти».

Лист МОНмолодьспорт № 1/9-198 від 16.03.2012 р. «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період».

Лист МОН України «Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 25.06.2013 р. № 1/9-452

Лист МОН України «Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку» від 17.07.2013 № 1/9-499.

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016навчальному році» від 20.05.2015 р. № 1/9-249.

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період».

Інформаційно-методичний лист щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, від 25.07.2013 р. № 14.1/10-2574.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» від 26.04.2011 р.  № 398.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів» від 17.06.13. № 772

Наказ МОН України «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» від 14.06.2013р.№ 768

Наказ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

Наказ МОН України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 08.08.2013 № 1135.

 

2.Програмно-методичного забезпечення:

 

 Комплексні освітні  програми:

 

 

освітня програма «Дитина в дошкільні роки», К.Крутій.

програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" О.Л.Кононко

 

 

 Парціальні освітні програми:

 

«Англійська мова для дітей дошкільного віку», Шкваріна Т.М.

«Дитяча хореографія».

« Шахи», Ходосенко І.Г.

 

 

3.Додаткових, авторських та альтернативних програм :

 

«Стежинки у Всесвіт» - програма для дітей п’ятирічного віку, - ЛІПС, Запоріжжя, 2011 р.

М .Єфименко – "Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку", Таганрог – 2000рік.

«Сім’я і діти»  - програми родинно – національного виховання, Київ – 1997рік.

«Я - маленька людина» - програма з правового виховання дітей, ЛІПС,Запоріжжя,2005 р.